Tranh in trên lụa Tuổi thọ trên 10 năm Bảo hành 5 năm

Tranh in trên lụa

Tuổi thọ trên 10 năm

Bảo hành 5 năm